Sponsring – vill du samarbeta med oss?

El & Ljusteknik strävar efter att aktivt bidra till en positiv utveckling i miljöer där människor kan trivas och växa, vilket i förlängningen gynnar samhället och kommande generationer.
Vi engagerar oss och stödjer det lokala föreningslivet men hälsar även företag välkomna att ansöka om samarbete.

Årligen får vi ett flertal förfrågningar gällande sponsring och olika samarbetsformer. För att skapa en bättre överblick och kunna fördela vår sponsring på ett klokt och rättvist sätt har vi valt att införa ett årligt återkommande ansökningstillfälle. Tyvärr har vi inte möjlighet att stödja alla, men vi ser ändå detta som något positivt då det ger alla samma möjlighet varje år.

Vår sponsring för år 2024 fokuserar på områden som idrott, kultur, fritid och ideell verksamhet – och utesluter enskilda privatpersoner.

Vi värderar planering och framförhållning högt för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete inom sponsring. Därför uppmanar vi dig som är intresserad av att samarbeta med oss att skicka in din ansökan om sponsring senast den 1 mars 2024 för det verksamhetsår som ansökan avser. Ta gärna lite tid för att reflektera över vilka motprestationer du kan erbjuda oss i gengäld.

Skicka in din ansökan genom att fylla i formuläret nedan, senast den 1 mars 2024. Efter detta datum kommer vi att noggrant granska och behandla alla ansökningar.

Har du några frågor angående din ansökan är du välkommen att kontakta oss på info@elljusteknik.se