Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Vi är engagerade i att säkerställa att din integritet är skyddad och att din personliga information behandlas i enlighet med gällande lagstiftning

Insamlade Personuppgifter

När du besöker vår webbplats kan vi komma att samla in information om dig automatiskt genom användning av cookies eller liknande tekniker. Denna information kan inkludera teknisk information om din enhet, webbläsarinformation, samt besöksmönster på vår webbplats.

Vidare kan du, vid användning av specifika tjänster eller kontaktformulär på vår webbplats, ombedjas att lämna personlig information såsom namn, e-postadress och annan relevant information.

Användning av Personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att förstå dina behov och tillhandahålla en bättre service. Det kan inkludera att skicka relevant information, svara på förfrågningar eller förbättra våra tjänster och produkter.

Säkerhet

Vi är dedikerade till att säkerställa att din information är säker. Vi har infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt medgivande, förutom i fall där det krävs enligt lag.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig, samt begära korrigering eller radering av denna information.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till denna integritetspolicy. Ifall du inte samtycker, vänligen undvik att använda vår webbplats.

Vid ytterligare frågor eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@elljusteknik.se